fbpx

Lietuvoje vykdomas tarptautinis projektas „ECOWILL“, kurį remia ES programa „Pažangi energetika Europai“. Jo metu vairavimo instruktoriai iš 13-os Europos valstybių įgis ekovairavimo mokymo technikos žinias. Jiems bus suteikti pažymėjimai, leidžiantys šias žinias perteikti savo mokiniams bei kitiems vairavimo instruktoriams.

2011 m. spalio 24-26 d. Vilniuje vyko pirmasis pagal šį projektą vykdomų mokymų etapas – 12 vairavimo instruktorių iš įvairių Lietuvos vairavimo mokyklų buvo pirmieji, kuriems savo ilgametę sukauptą patirtį perteikė Vokietijos Kelių eismo saugumo tarybos (Deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.) ekspertai. Mokymai apėmė būsimųjų vairuotojų ekovairavimo teorinio ir praktinio mokymo kursą bei mokymus vairavimo pažymėjimą turintiems vairuotojams.

 Dar dvi vairavimo instruktorių grupes (po 12 instruktorių) apmokys projekto vykdytojas Lietuvoje UAB „COWI Lietuva“ kartu su partneriu UAB ECOWILL_mokymai„Ecodriving LT“. Taip pat bus organizuojami trumpos trukmės (1 valandos) praktinio ekovairavimo mokymai vairuotojo pažymėjimą turintiems vairuotojams realiomis eismo sąlygomis. Planuojama mokymus pravesti 500 vairuotojų.
Mokymų metu kolegos iš Vokietijos pristatė modernų vairavimo stilių, kuris remiasi ekonomiško vairavimo principais. Bene daugiausia diskusijų sukėlė mums neįprastai ankstyvas pavarų perjungimas ir galimybės važiuoti padidinus saugumo atstumą tarp automobilių daugiau, nei įprasta, Lietuvos eismo sąlygomis. Tačiau išbandę ekovairavimo patarimus praktikoje, vairavimo instruktoriai priėjo išvados, kad jie veikia, tik, žinoma, naudoti juos reikia atsižvelgiant į vairuojamo automobilio technines galimybes, eismo sąlygas ir aplinkybes, vairuotojo patirtį ir pan.
Visi instruktoriai pripažino, kad šie mokymai – tai visiškai nauja jų patirtis, o jos taikymui praktikoje „ECOWILL“ projekto pasiūlyti metodai labai įdomūs, tad jie džiaugiasi galėsiantys naująsias žinias taikyti savo kasdieniniame darbe.

Vokietijos kelių saugumo tarybos ekspertas Kay Schulte sakė, kad mokymuose dalyvavę instruktoriai buvo labai motyvuoti ir atviri per mokymus pasiūlytiems mokymo metodams. Nors pradžioje dauguma jų teigė, kad neturi ekovairavimo mokymo patirties, tačiau po pirmos mokymų dienos jie sėkmingai taikė ekovairavimo principus.

Vokietijos kelių saugumo tarybos ekspertas Jochen Lau džiaugėsi, kad Lietuvos vairavimo instruktoriai sugebėjo puikiai mokyti ekovairavimo. Ypatingai gerai jie suprato trumpos trukmės teisę vairuoti turintiems asmenims mokymų struktūrą. Dauguma jų sugebėjo tai daryti perteikdami svarbiausius dalykus, vadovaujantis projekto filosofija.
Pirmojo etapo mokymuose stebėtojo teisėmis dalyvavo taip pat ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos bei VĮ „Regitra“ atstovai.
„Manau, kad šie mokymai tikrai paskatins čia dalyvavusius vairavimo instruktorius atkreipti savo mokinių dėmesį ir į ekonominio vairavimo ypatumus“ –  sako LR susisiekimo ministerijos, kuri atsakinga už vairuotojų pirminio mokymo tvarką, vyriausiasis patarėjas Vigilijus Sadauskas.
Pasak VĮ „Regitra“, vykdančios vairuotojų egzaminavimą, direktoriaus pavaduotojo Sauliaus Šumino, „būtų naudinga suformuoti darbo grupę, savotišką branduolį, iš atsakingų specialistų bei vairavimo instruktorių – tų žmonių, kurie supranta šiuolaikinę vairuotojų rengimo problematiką. Ši grupė galėtų rasti sprendimus, kurie kokybiškai pagerintų tiek vairuotojų rengimo procesą, tiek pačių instruktorių paruošimą.“ECOWILL_aptarimas_po_praktikos
Projekto koordinatorius Lietuvoje UAB „COWI Lietuva“ dalyvauja Europos Sąjungos „Pažangi energetika Europai“ (angl. Intelligent Energy Europe) programos remiamame projekte „Ekovairavimo diegimas besimokančiųjų ir teisę vairuoti turinčių vairuotojų mokymuose“ (angl. Ecodriving – Widespread Implementation for Learner Drives and Licensed Drivers).
ECOWILL projektas vykdomas 13 Europos valstybių (Austrijoje, Čekijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kroatijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Olandijoje, Suomijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje). Projektą koordinuoja Austrijos energetikos agentūra. Projekte taip pat dalyvauja Europos vairavimo mokyklų asociacija EFA ir Tarptautinės automobilių federacijos FIA Europos biuras. Vykdant šį projektą bendradarbiaujama su NL Agentūra, Ford of Europe, Tarptautine vairuotojų egzaminavimo komisija CIECA, Europos automobilių gamintojų asociacija ACEA, LeasePlan Corporation, Quality Alliance Eco – Drive, Švedijos nacionalinė vairavimo mokyklų asociacija.

ECOWILL_mokymai_dalyviai

Atsiliepimai

Naujienos