fbpx

Beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų (65 proc.) teigia, kad pirktų ekologišką automobilį, kuris į aplinką išmeta mažiau anglies dioksido (CO2), jeigu būtų sudarytos palankios įsigijimo sąlygos arba automobilio kaina būtų tokia pati kaip ir aplinką labiau teršiančio.

Apie pagrindinį ekologiško automobilio rodiklį – išmetamą CO2 kiekį – Lietuvos gyventojai žino daugiau negu Latvijos ir Estijos gyventojai, tačiau tik 3 proc. lietuvių šį rodiklį laiko svarbiausiu kriterijumi, lemiančiu pasirinkimą, kokį automobilį pirkti. Tokius duomenis atskleidė SEB bankų Baltijos šalyse užsakymu šių metų rugsėjo mėn. atliktos Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų apklausos.

Lyginant visas tris Baltijos šalis, apie tai, kiek jų automobilis išmeta CO2,daugiausia žino lietuviai (21 proc.), o mažiausiai latviai (8 proc.). Estų, teigiančių, kad žino savo automobilio CO2 rodiklius, yra 13 procentų.

Visose trijose šalyse tuo, kokią įtaką aplinkai turi asmeniniai automobilio vairavimo įpročiai, labiau rūpinasi moterys, o iš trijų Baltijos šalių šia tema labiausia domimasi Lietuvoje  – 74 proc., Estijoje – 62 proc., Latvijoje – 52 proc. apklaustųjų.

„Atliktas tyrimas mums parodė, kad galimybių didinti ekologiškų automobilių parką Lietuvoje tikrai yra. Kadangi daugiausia naujų automobilų perkami lizingu, vairuotojams, norintiems vairuoti itin ekologišką automobilį, kuris į atmosferą išmeta ne daugiau kaip 130 g/km anglies dioksido, nuo šiol siūlome palankesnes finansavimo sąlygas negu įsigyjant automobilį, kurio anglies dioksido rodiklis didesnis“, – sako SEB banko prezidento pavaduotojas Virginijus Doveika.

Itin ekologiškų automobilių pirkėjams SEB bankas taikys <http://www.seb.lt/ekolizingas>  1 procentiniu punktu mažesnę palūkanų normą. Klientas, iki 2011 m. gruodžio 31 d. įsigijęs automobilį, kurio CO2 emisija lygi arba mažesnė negu 130 g/km, mokės 1 procentiniu punktu mažesnes, negu klientui individualiai apskaičiuojamos, lizingo palūkanas.

Baltijos šalių gyventojai sutinka, kad vairuojant ekologišką automobilį galima sutaupyti išleidžiant mažiau lėšų kurui – tam pritaria 63 proc. lietuvių, beveik tiek pat estų – 62 proc.– ir 59 proc. latvių. Vis tik visų trijų šalių vairuotojai, rinkdamiesi, kokį automobilį, CO2 rodiklį nurodo kaip nesvarbų kriterijų.
„Suprantama, kad perkant automobilį pirmiausia atsižvelgiama į jo kainą. Tačiau dažnai neįvertinama tai, kad ekologiškų automobilių eksploatacijos sąnaudos gali būti mažesnės. Juo labiau kad šiandien Lietuvoje ekologišką automobilį jau galima rinktis iš nemažo sąrašo, tenkinančių įvairius vairuotojų poreikius. Tai gali būti ir šeimos, ir nedideli, skirti važiuoti mieste, automobiliai“, – sako V.Doveika.
Pasak Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ eksperto Ramūno Vėlavičiaus, Lietuvoje trūksta priemonių ar programų, skatinančių žmones pirkti naujesnius ir ekologiškesnius automobilius, pavyzdžiui, mokestinių lengvatų, kurias pastaruoju metu taiko nemažai Europos šalių.
 Be to, eksperto teigimu, Lietuvoje vairuotojai nedaug dėmesio skiria jų automobilio daromai įtakai aplinkai, kadangi jiems trūksta informacijos.
 „Vairuotojams trūksta žinių, kaip jie, pavyzdžiui, kasdien važiuodami į darbą, galėtų sumažinti išmetamų į aplinką teršalų kiekį. Juk daug kas priklauso ir nuo vairavimo įpročių – atitinkamai vairuojant galima sumažinti degalų sąnaudas, o tai lemtų ir mažesnį anglies dioksido ir kitų teršalų kiekį“, – pastebi R. Vėlavičius.
Europos Sąjungos institucijų duomenimis, praėjusiais metais automobilių degalų naudojimo efektyvumas Europoje pagerėjo: išmetamo CO2 kiekis sumažėjo 3,7 procento. Automobilių gamintojų ir pardavėjų asociacijos, įsikūrusios Didžiojoje Britanijoje (SMMT), duomenimis, per dešimtmetį nuo 2000–ųjų vidutinė naujo automobilio CO2 emisija sumažėjo nuo 173 g/km iki 144 g/km. Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje siekiama užtikrinti, kad vien techniškai patobulinus transporto priemones naujų automobilių parkas 2015 metais CO2 vidutiniškai išmestų 125 g/km.
Reprezentatyvią Baltijos šalių gyventojų apklausą tiesioginio interviu metodu apie automobilių daromą įtaką aplinkai ir išmetamą anglies dioksido kiekį SEB bankų Baltijos šalyseužsakymu rugsėjo mėnesį atliko bendrovė „MindShare“  Iš viso buvo apklausta 3316 respondentų. Apklausos apie Baltijos šalių gyventojų pasirinkimą pirkti ekologišką automobilį rugsėjo mėnesį buvo atliktos internetu – Lietuvoje apklausą atliko bendrovė „MindShare“, apklausoje Lietuvoje dalyvavo 1 520 respondentų.

Pranešimas spaudai. Parengė:

VRP | Hill & Knowlton

Komunikacijos konsultantai / Communication consultants

Atsiliepimai

Naujienos