fbpx

2010-aisiais pradėta vykdyti  programa ECOWILL, „Ecodriving – Widespread Implementation for Learner Drives and Licensed Drivers“ (Ekovairavimo diegimas besimokančiųjų ir teisę vairuoti turinčių vairuotojų mokymuose). Ekovairavimo mokymai numatyti 13 Europos valstybių, tame tarpe ir Lietuvoje – jie startuos jau šiemet.

car-green-ecowillEkovairavimo mokymai yra vienas iš tikslų, kurį daugelio Europos valstybių vyriausybės pripažįsta kaip priemonę aplinkos užterštumui mažinti. Tačiau realiai tik labai nedidelė vairuotojų dalis nors truputį „ragavo“ ekovairavimo mokymų. Mat daugelyje šalių, dar vis pakankamai familiariai žiūrinčių į šią problemą, ekovairavimas nėra būtina disciplina vairuotojų pažymėjimui gauti.

 ECOWILL projekte numatoma ekovairavimo principų apmokyti 10 mln besimokančiųjų vairuoti ir jau vairuojančių asmenų visoje Europoje. Taip pat ketinama ekovairavimo mokymą įtraukti į vairavimo mokyklose vykdomą vairuotojų parengimo programą bei testą vairuotojo pažymėjimui gauti. ECOWILL sieks standartizuoti ekovairavimo mokymų turinį ir tuo tikslu sertifikuos vairavimo mokytojus, galinčius vykdyti ekovairavimo mokymus.
Vairuotojai, kurie galvoja, kad jiems ekovairavimas neaktualus, nes jie nėra „mąstantys žaliai“, turėtų prisiminti, jog ekovairavimo principais pagrįstas vairavimas ne vien tik tausoja aplinką, tačiau mažėja ir degalų sąnaudos bei automobilio eksploatacijai ar detalėms skiriamos išlaidos – padangos, stabdžiai, variklis ir kiti automobilio elementai tarnauja žymiai ilgiau. Be to, ekovairavimas yra ir saugus vairavimas, tad autoįvykių sukeltos pasėkmės taip pat yra mažesnės.
Automobilių gamintojų pateikiami emisijų ir degalų sąnaudų skaičiai paprastai yra mažesni, nei pastebime praktikoje. Tačiau ir jie yra pasiekiami, tik tam būtinos ir vairuotojo pastangos – vairavimo stiliaus poveikis degalų sąnaudoms gali būti labai didelis.

Daugiau informacijos ECOWILL interneto puslapyje.

ECOWILL projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos programos „Pažangi energetika Europai“ (Intelligent Energy Europe). Tikimasi, jog ši programa padės iki 2015 metų anglies dioksido emisiją Europoje sumažinti 8 megatonomis.

Atsiliepimai

Naujienos